Binnenkort komen we bij jullie een sessie verzorgen waar je aan deelneemt. Hieronder vind je alle voorbereidende informatie. Heb je verder nog vragen? We horen het graag!

Soon we will provide a session for you to participate in. Below you will find all preparatory information. Do you have any further questions? We would like to hear it!

(for english, scroll down)

 

 • Voorbereidingen

  Om jezelf en de trainer optimaal voor te bereiden op de trainingsdag vragen we je om de 5 minuten test en het intake-formulier in te vullen.

  Het invullen van de intake is geen must maar het helpt jou en de trainer om een beeld te krijgen van de situatie en de uitdagingen.

 • Tijden en programma

  Meer informatie over de eendaagse training vind je hier.
  Het dagprogramma van de eendaagse training vind je hier.*
  Bij een workshop wordt het eendaagse programma in verkorte en aangepaste variant aangeboden.

  *Indien er aangepaste tijden afgesproken zijn maar jullie wel de eendaagse training volgen dan wordt het bovenstaande dagprogramma als leidraad gebruikt.

 • Laptop meenemen?

  Tijdens de sessie heb je je laptop niet nodig (tenzij je een online sessie volgt). Je kunt je laptop wel meenemen als je na de training aan de slag wilt met het geleerde uit de training (denk hierbij o.a. aan instellingen aanpassen in mailprogramma’s) en denkt dat je wat hulp van de trainer kan gebruiken.

 • Verhinderd?

  Ben je verhinderd, geef dat dan door aan je contactpersoon binnen jullie eigen organisatie. Hetzelfde geldt als we meerdere sessies bij jullie organiseren en je wilt graag wisselen qua dag.

 • Na de training

  Er gaat natuurlijk niks veranderen als je niet aan de slag gaat met datgene wat je geleerd hebt. We raden je dan ook aan om de dag na de training (of in ieder geval kort na de training) 2 à 3 uur ruimte te plannen om met het geleerde aan de slag te gaan.

  We ondersteunen je daarbij op de volgende manier:

  1. Je ontvangt na afloop de handout van de training en een link naar onze diverse instructie video’s.
  2. Je ontvangt gedurende 5 weken één keer per week een follow up mail met handvatten om het geleerde uit de training in de praktijk toe te passen.
  3. We zijn bereikbaar voor vragen als je er zelf niet uit komt.
 • We volgen de sessie online

  In dat geval organiseren wij de training via Google Meet of jullie organisatie organiseert hem via Teams.

  Als jullie organisatie hem via Teams organiseert dan ontvang je een uitnodiging van een van je collega’s met de link naar de sessie.

  Als wij hem via Google Meet organiseren dan ontvang je enkele dagen voor de sessie de link per mail van ons inclusief de benodigde lesmaterialen.

English version

 • Preparations

  To optimally prepare yourself and the trainer for the training day, we ask you to complete the 5-minute test and the intake form.

  Completing the intake is not a must, but it helps you and the trainer to get a clear picture of the situation and the challenges.

 • Timetable and program

  The day program of the one-day training can be found here.*
  At a workshop, the one-day program is offered in a shortened and adapted variant.

  * If adjusted times have been agreed, but you do follow the one-day training, the above day program will be used as a guideline.

 • Bring laptop?

  You do not need your laptop during the session (unless you follow an online session). You can take your laptop with you if you want to get started with what you have learned from the training after the training (such as adjusting settings in mail programs) and think that you could use some help from the trainer.

 • Absent?

  If you are unable to attend, please inform your contact person within your own organisation. The same applies if we organize multiple sessions with you and you would like to switch days.

 • After the training

  Of course nothing will change if you don’t get started with what you’ve learned. We therefore advise you to plan 2 to 3 hours of space the day after the training (or at least shortly after the training) to get started with what you have learned.

  We support you in this in the following way:

  1. Afterwards you will receive the handout of the training and a link to our various instructional videos.
  2. You will receive a follow-up email once a week for 5 weeks with tools to apply what you have learned from the training in practice.
  3. We are available for questions if you can’t figure it out yourself.
 • We follow the session online

  In that case, we organize the training via Google Meet or your organization organizes it via Teams.

  If your organization organizes it via Teams, you will receive an invitation from one of your colleagues

  If we organize it via Google Meet, you will receive the link to the session by email from us including the necessary teaching materials a few days before the session.

Beste opleider

Beste opleider

6 maal verkozen tot “Beste opleider van Nederland”.

Landelijke dekking

Landelijke dekking

Trainingen op diverse locaties in Nederland en België.

100% Tevredenheid

100% Tevredenheid

Garantie: als je het beloofde resultaat niet behaalt, is dit ons risico.

Score: 
9,4

Score: 9,4

In het afgelopen jaar en meer dan 6.000 beoordelingen

+
25 jaar ervaring

+ 25 jaar ervaring

Met onze ruim 25 jaar ervaring zijn wij dé specialisten